Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật điện nước Bảo Ngọc - Chúng tôi chuyên phân phối điện nước, kim khí công trình: Ống nhựa Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Giang Hiệp Thăng. Cáp Cadivi, Daphaco, Lucky Star…